Çevreye duyarlı, insana saygılı olmanın bir gereği olarak da hem kendi üretiminde hem de tedarikçi seçimlerinde 'çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği' konularında yasal düzenlemelere azami hassasiyet göstermekteyiz.